Состоялось очередное собрание акционеров ПрАТ”Резонанс”

17 февраля 2012

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «РЕЗОНАНС» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження: Україна, 50069, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната  202

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  - 19095026 

1.5. Міжміський код та телефон, факс -  телефон/ факс (0564) 922648

1.6. Електронна поштова адреса – sales@ekka.com.ua

2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 Зміст інформації:

Зміна складу посадових осіб ПрАТ «РЕЗОНАНС» відбулась згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» (Протокол від 17.02.2012 р.).

 

Звільнено: Волинського Георгія Пилиповича з посади Голови Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 53,6 %.

Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перебував на посаді з 10.07.2004 р.

Згоду на розкриття паспортних даних не давав.

 

Звільнено: Гендлера Якова Борисовича з посади Заступника Голови Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 14,6 %.

Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перебував на посаді з 10.04.2004 р.

Згоду на розкриття паспортних даних не давав.

 

Звільнено: Некрасова Олександра Геннадійовича з посади члена Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 6,6 %.

Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перебував на посаді з 16.05.2011 р.

Згоду на розкриття паспортних даних не давав.

 

Призначено: Волинського Георгія Пилиповича на посаду Голови Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 53,6 %.

Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інша посада, яку обіймає: відсутня.

Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: Заступник директора ЗАТ «РЕЗОНАНС», Директор ЗАТ «РЕЗОНАНС», Голова Правління ЗАТ «РЕЗОНАНС», Голова Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Згоду на розкриття паспортних даних не давав.

 

Призначено: Некрасова Геннадія Олександровича посаду члена Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 15,6 %.

Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інша посада, яку обіймає: Начальник відділу автоматизації АЗС (керівник проекту) ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Інші посади, які обіймала протягом своєї діяльності: Головний конструктор ЗАТ «РЕЗОНАНС», Начальник проектно-конструкторського відділу ЗАТ «РЕЗОНАНС», Голова Правління ЗАТ «РЕЗОНАНС», Начальник відділу автоматизації АЗС (керівник проекту) ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Згоду на розкриття паспортних даних не давав.

 

Призначено: Некрасов Олександр Геннадійович на посаду члена Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 6,6 %.

Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інша посада, яку обіймає: Головний конструктор ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: Начальник відділу розробки ПЗ ЗАТ «РЕЗОНАНС», член правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Згоду на розкриття паспортних даних не давав.

 

Оригинал документа