Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС»!

27 июня 2018

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС»!

 

Відповідно до інформації, що міститься в отриманому Товариством переліку акціонерів станом на 23 червня 2018 року, та які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 02 липня 2018 року, загальна кількість акцій ПрАТ «РЕЗОНАНС» становить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «РЕЗОНАНС» становить 854 (вісімсот п’ятдесят чотири) штуки простих іменних акцій.