Інформація для акціонерів підприємства

19 февраля 2018

Шановні акціонери!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС»

 

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20 лютого 2018 року, складеним станом на 14 лютого 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «РЕЗОНАНС» становить 1 000 (одна тисяча) штук, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «РЕЗОНАНС» становить 854 (вісімсот п’ятдесят чотири) штуки.